Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ravitsemus » Muut ravintoaineet » B12-vitamiini

B12-vitamiini

Teksti:

Asiasanat: b12, b12-vitamiini, ravitsemus, vitamiinit

Päivitetty: 9.12.2019

Tarkistettu: Johanna Kaipiainen (ETM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Charlotta Hyttinen (ravitsemusasiantuntija, ETM) ja Eevi Peltola (TtK)

Jokaisen vegaanin tulee huolehtia riittävästä B12-vitamiinin saannista heti vegaaniksi ryhtymisestään alkaen.

Miksi B12-vitamiinia pitää ottaa ravintolisänä?

B12-vitamiini eli kobalamiini syntetisoituu tiettyjen bakteerien toimesta eläinten ruoansulatuskanavassa, josta se siirtyy edelleen eläinten kudoksiin1. Ihmiskehossa näin ei kuitenkaan tapahdu. B12-vitamiinia esiintyykin luontaisesti merkittäviä määriä vain eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa, ja tämän vuoksi vegaanien tulee käyttää sitä säännöllisesti ravintolisänä. Myös joidenkin vegaaniruokavalioon soveltuvien elintarvikkeiden, kuten merilevien ja sienten, on aiemmin todettu sisältävän B12-vitamiinia2. Todellisuudessa ne sisältävät lähinnä B12-vitamiinin analogeja, joilla ei ole biologista aktiivisuutta ihmiskehossa ja jotka estävät aktiivisen B12-vitamiinin toimintaa kehossa3. Merilevien, sienten ja fermentoitujen tuotteiden käyttö ei siis turvaa B12-vitamiinin saantia.

Mistä tunnistetaan B12-vitamiinin puutos?

Aikuisilla B12-vitamiinin puutosoireiden ilmeneminen vie aikaa, ja useimmiten selkeitä oireita nähdään vasta vuosia jatkuneen riittämättömän saannin jälkeen4. B12-vitamiinin puutoksesta johtuvia oireita ovat muun muassa megaloblastinen anemia ja hermosto-oireet kuten tuntoaistin ja muistin häiriöt, lihasheikkous ja kehon ääriosien pistely ja puutuminen4, 5. B12-vitamiinin pitkäaikainen puutos voi aiheuttaa pysyviä hermostollisia vaurioita.B12-vitamiini lukeutuu vesiliukoisiin vitamiineihin, mutta luokittelustaan huolimatta kehomme varastoi sitä maksaan6. Lisäksi ihmiskeho kierrättää B12-vitamiinia tehokkaasti. Noin 75 % käytetystä vitamiinista käytetään uudelleen elimistön tarpeisiin. B12-vitamiinin tehokkaasta varastoitumisesta ja kierrättämisestä johtuen sen puutos voi aikuisilla ilmaantua vasta vuosien kuluttua vegaaniruokavalioon siirtymisestä. Kehon B12-vitamiinivaraston suuruus vaihtelee yksilöiden välillä ja tästä johtuen toisilla puutosoireet ilmaantuvat nopeammin kuin toisilla3. Koska B12-vitamiinin puutosta on helpompaa ennaltaehkäistä kuin hoitaa, on vitamiinivalmisteen säännöllinen ja riittävä käyttö ensiarvoisen tärkeää. Puutos hoidetaan B12-vitamiinipistoksella, jossa vitamiinia laitetaan suuri määrä suoraan lihakseen. B12-vitamiinin puutos voi nostaa plasman homokysteiinipitoisuutta6. Monet tutkimukset ovat yhdistäneet kohonneen plasman homokysteiinipitoisuuden suurempaan sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. B12-vitamiinin puutos on yhdistetty myös heikentyneeseen luuntiheyteen7. Jatkuva ja runsas foolihapon saanti etenkin ravintolisistä ja täydennetyistä elintarvikkeista voi peittää B12-vitamiinin puutteesta johtuvan anemian, ja puutoksesta aiheutuvat hermosto-oireet voivat edetä piilevänä4.

Mistä vegaani saa B12-vitamiinia?

B12-vitamiinia on lisätty moniin vegaaniruokavalioon sopiviin elintarvikkeisiin. Esimerkiksi monet kasvijuomat ja -jogurtit sisältävät lisättyä B12-vitamiinia. Tuotteeseen lisätyn vitamiinin määrä kannattaa tarkistaa pakkausmerkinnöistä. Täydennetyissä elintarvikkeissa ja ravintolisissä esiintyvä B12-vitamiini on aina mikrobien tuottamaa, eli sitä ei ole eristetty lihasta tai muista eläinkunnan tuotteista ja näin ollen sopii vegaaneille3. Täydennetyissä elintarvikkeissa B12-vitamiinin määrät ovat yleensä pieniä, ja raskaana ollessa sekä imetyksen aikana on varminta ottaa vitamiinia lisänä purkista. Vitamiinilisä voi olla varmin vaihtoehto myös lapsilla, etenkin silloin jos heidän käyttämänsä vitaminoitujen tuotteiden määrä vaihtelee paljon.

B12-vitamiinin imeytyminen

B12-vitamiinin imeytyminen on heikkoa ja hieman mutkikasta. Kyseisen vitamiinin kohdalla ei siis tarvitse säikähtää, vaikka markkinoilla on ravintolisiä, joista vitamiinia saa yhdestä annoksesta jopa 1000 μg tai enemmän. Suuristakaan määristä B12-vitamiinia ei ole haittaa. Heikon imeytymisen takana on imeytymisessä tarvittavan kuljetusproteiinin, sisäisen tekijän (engl. intrinsic factor, IF), rajattu kapasiteetti sitoa vitamiinia itseensä4. IF-välitteinen imeytymisreitti on B12-vitamiinin pääasiallinen imeytymiskeino, mutta sen kautta vitamiinia voi imeytyä kerta-annoksesta vain noin 2 μg. Lisäksi IF:ään sitoutumattomasta vitamiinista imeytyy noin 1 % passiivista reittiä pitkin. Passiivinen imeytyminen on tärkeässä roolissa etenkin silloin, kun B12-vitamiinia otetaan ravintolisänä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mitä harvemmin otat B12-vitamiinia ravintolisänä, sitä suurempi kerta-annoksen täytyy olla8. Seuraavassa kappaleessa olevat suositukset B12-vitamiinilisän käyttämisestä pitävät huolta riittävästä saannista.

Huolehdi riittävästä B12-vitamiinin saannista

Tärkeää B12-vitamiinin nauttimisessa ravintolisänä on sen säännöllinen ja riittävä käyttö. B12-vitamiinisuositus on suomalaisen vuoden 2014 suosituksen mukaan 2,0 µg/vrk valmiista ruoasta, kun taas EFSA (European Food Safety Authority) nosti vuonna 2015 suosituksensa 4 µg/vrk9, 10. Seuraavasta taulukosta voit valita itsellesi sopivan tavan turvata vitamiinin riittävän saannin. Vaikka käyttäisit B12-vitamiinia ravintolisänä, voit silti käyttää myös vitamiinilla täydennettyjä tuotteita. Taulukon annokset koskevat syanokobalamiinia, mikä on yleisin ravintolisissä oleva B12-vitamiinin muoto. Syanokobalamiini on eniten tutkittu, luotettava ja myös edullisin B12-vitamiinin muoto. Muiden muotojen, kuten ravintolisänä myös myytävän metyylikobalamiinin, tarvetta ei ole täysin selvitetty, ja siksi saantisuositus muille kuin syanokobalamiinille on 1000 µg/vrk. Tutkimusnäyttö ei tue käsitystä, että metyylikobalamiini olisi syanokobalamiinia parempi vaihtoehto8. Taulukko 1. B12-vitamiinilisän määrä riippuu iästä sekä siitä, miten usein lisä otetaan. (Taulukon lähteet8, 9, 10). 

IkäPäivittäinen saantisuositus
Suomalaiset suositukset ja EFSA), µg 
Kerta-annos, kun vitamiinia nautitaan 
vähintään kahdesti päivässä (täydennetyistä tuotteista),µg
Kerta-annos, kun vitamiinilisä otetaan kerran päivässä, µgKerta-annos, kun vitamiinilisä
otetaan kaksi kertaa viikossa, µg
6-11 kk0,5 – 1,50,4 – 15 – 20200
1 – 3 v kk0,6 – 1,50,8 – 1,510 – 40375
4 – 6 v0,8 – 1,5 1 – 213 – 50500
7 – 10 v1,3 – 2,51,5 – 2,520 – 75750
11 – 14 v2 – 3,51,5 – 2,520 – 100750 – 1000
15 – 17 v2 – 3,52 – 3,525 – 1001000
Aikuiset2 – 42 – 3,525 – 1001000
Yli 65 v2 – 4ei suositeltava vaihtoehto500 – 1000ei suositeltava vaihtoehto
Raskaana olevat2 – 4(2,5 – 4) ei suositeltava vaihtoehto 25 – 100ei suositeltava vaihtoehto
Imettävät2,6 – 5(2,4 – 4) ei suositeltava vaihtoehto30 – 100ei suositeltava vaihtoehto

Jos haluat turvata B12-vitamiinin saannin täydennettyjä elintarvikkeita käyttämällä, täytyy vitaminoituja tuotteita käyttää riittävästi ja säännöllisesti päivittäin. Useat täydennetyt elintarvikkeet sisältävät B12-vitamiinia 0,4 μg / 100 g, ja jotta vitamiinia saisi yllä olevan suosituksen mukaisesti, tulisi tuotteita käyttää 5 – 10 dl päivittäin11. Koska monilla meistä ruoankäyttö vaihtelee päivästä toiseen, voi ravintolisien käyttö olla suositeltavampi ja varmempi vaihtoehto. EFSA suosittelee raskaana oleville 4,5 μg ja imettäville äideille 5 μg B12-vitamiinia päivittäin10. Siksi raskaana ollessa ja imettäessä vitamiinilisän käyttö on helpompaa ja varmempaa kuin pelkästään täydennettyjen tuotteiden varaan turvaaminen. Jos olet ollut vegaani jo jonkin aikaa, mutta et ole käyttänyt lainkaan B12-lisää, tai vitamiinin otto on unohtunut pidemmäksi aikaa, käytä tällöin kahden viikon ajan 2000 µg annosta päivittäin (jaettuna kahteen 1000 µg ottokertaan päivässä) tilanteen korjaamiseksi. Vaihtoehtoisesti elimistön B12-vitamiinivarastot voi täyttää lihakseen laitettavalla B12-vitamiinipitostoksella.

Vegaaneille sopivat B12-vitamiinia sisältävät ravintolisät

Ravintolisissä käytettävä B12-vitamiini on aina mikrobien tuottamaa, eli se soveltuu vegaaniseen ruokavalioon3. Kuitenkin joissakin valmisteissa voi olla eläinperäisiä ainesosia. Vegaaniseen ruokavalioon sopivia B12-vitamiinia sisältäviä valmisteita ovat muun muassa:

 • Berocca poretabletit (10 µg)
 • Bethover (1000 µg = 1 mg)
 • Betolvex (1000 µg = 1 mg)
 • Puhdas + (400 µg / suihkaus)
 • VEG1 (25 µg)
 • Vitashine VegVit (50 µg)

Voit tutustua näihin ja muihin valmisteisiin osoitteessa:
www.vegaanituotteet.net/category/372/vitamiinit-kivennaisaineet-ja-rasvahapot

B12-vitamiinin puutoksen määrittäminen verikokeella

Jos huolehtii B12-vitamiinin saannista säännöllisesti, ei B12-vitamiinin mittaukselle ole erityistä tarvetta. Yli 50-vuotiaiden kannatta kuitenkin mittauttaa säännöllisesti B12-vitamiinipitoisuutensa mahdollisen imeytymishäiriön havaitsemiseksi. Vitamiinin imeytyminen heikkenee iän myötä. Imeytymishäiriössä vitamiinia annetaan B12-vitamiinipistoksena.B12-vitamiinia on veressä kahdessa eri muodossa: aktiivisena transkobalamiiniin ja inaktiivisena haptokorriiniin sitoutuneena. Siksi B12-vitamiinin kokonaispitoisuuden mittaaminen ei ole toimiva tapa vitamiinin puutoksen selvittämiseen12. B12-vitamiinin puutos selvitetään mittaamalla ensisijaisesti aktiivisen vitamiinin pitoisuus (S -B12-TC2), ei seerumin kokonais- B12-vitamiinipitoisuus (S -B12-Vit). Kannattaa siis pyytää terveydenhuollosta aktiivisen B12-vitamiinin määritys.

Ruokien ravintoainemäärät näet terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Finelin elintarvikkeiden koostumustietopankista.

Lähteet

 1.  Heyssel RM, Bozian RC, Darby WJ, Bell MC. Vitamin B12 turnover in man: the assimilation of vitamin B12 from natural foodstuff by man and estimates of minimal daily requirements. American Journal of Clinical Nutrition 1966;18:176-184.
 2. O’Leary F, Samman S. Vitamin B12 in Health and Disease. Nutrients 2010;2:299-316.
 3. Davis B, Melina V. Vitamins: Vital for life. Kirjassa: Davis B, Melina V. Becoming vegan - comprehensive edition: the complete reference to plant-based nutrition. Kanada: Book Publishing Company 2014, s. 213-258.
 4. Freese R, Voutilainen E. Vitamiinit ja kivennäisaineet sekä muut ravinnon yhdisteet. Kirjassa: Aro A, Mutanen M, Uusitupa M, toim. Ravitsemustiede. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2012, s. 88-167.
 5. Salonen J. B12-vitamiinin tai foolihapon puutos. Duodecim Terveyskirjasto 27.7.2019 (viitattu 28.11.2019).
 6. Obersby D, Chappell DC, Dunnett A, Tsiami AA. Plasma total homocysteine status of vegetarians compared with omnivores: a systematic review and meta-analysis. Br J Nutr 2013;109:785–794.
 7. Mangels AR. Bone nutrients for vegetarians. American Journal of Clinical Nutrition 2014;100:469S-475S.
 8. Norris J. Vitamin B12. (luettu 6.11.2019).
 9. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta - Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Juvenes Oy, Helsinki 2014, ISBN 978-952-453-801-5.
 10.  EFSA. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for cobalamin (vitamin B12). EFSA Journal 2015;13(7):4150.
 11. Fineli®. Elintarvikkeiden koostumustietopankki. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ravitsemusyksikkö. (luettu 15.11.2016).
 12. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUSLAB. B12-vitamiini, seerumista. Luettu 13.2.2017.