Lisätietoa, opinnäytetöitä

Vegaaniliiton kirjastossa on laaja kokoelma veganismiin liittyvää kirjallisuutta. Kirjasto on käytössä kaikille Vegaaniliiton jäsenille.

Lisää linkkejä blogeihin ja kasvisruokasivustoihin, Vegaaniliiton Facebook-sivuille ja muualle on täällä.

Artikkelit

 • Terve suu! Oili Ahola ja Viivi Lilja, 2020. 6 sivua. Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön joka on tehty AMK Metropolissa ja tilaajana on Vegaaniliitto ry.

Opinnäytetöitä

Pro gradu -tutkielmat

 • Kivimäki, Hanna (2013) Poikkileikkaustutkimus vegaanien ruoankäytöstä ja ravintoaineiden saannista (pro gradu). Itä-Suomen yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20130281/urn_nbn_fi_uef-20130281.pdf
 • Karhu, Kaisa (2012) Lihan ja tuotantoeläimen muuttuvat merkitykset mainonnassa 1970-2010-luvuilla. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto. http://tampub.uta.fi/handle/10024/83617
 • Kupsala, Saara (2009) Ideology or business: Meanings of farm animal welfare in the Finnish Association for Organic Farming. Julkaisematon sosiologian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201003041453
 • Ahonen, Eeva (2007) VAIHTOEHTOINEN ELÄMÄNTAPA LAPSIPERHEEN ARJESSA. Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitokselle tehty Pro gradu.
 • Kaipiainen, Johanna (2005) VEGAANIÄIDIT JA -LAPSET SUOMESSA – SUOSITUKSISTA KÄYTÄNTÖÖN. Helsingin yliopiston ravitsemustieteen laitokselle tehty Pro gradu.
 • Heinonen, Anne (2005) Eriarvoiset eläimet: ihminen, kone, eläin. Eläindiskurssit ja spesismi Aamulehdessä. Julkaisematon tiedotusopin pro gradu -tutkielma. Tiedotusopin laitos. Tampereen yliopisto.
 • Saali, Antti (2019) Lihan ja maskuliinisuuden artikulaatio ja antagonismi. Diskurssianalyysi lihan maskuliinisuutta haastavista puhetavoista. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.
 • Tuomivaara, Salla (2003) Eläimet muuttuvassa yhteiskunnassa – johdatus ihmisten ja eläinten välisten suhteiden sosiologiaan. Julkaisematon sosiologian pro gradu –tutkielma. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/91265/gradu00266.pdf?sequence=1
 • Kauppinen, Ilkka (1999) Kevyttä ruokaa ja vahvoja arvostuksia. Moraalinen toimijuus vegaaniuden kontekstissa. Julkaisematon sosiologian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.
 • Peltokoski, Jukka (1999) Käyn rehuilla. Veganismi kokemuksena ja kollektiivisena toimintana. Julkaisematon sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Tampereen yliopisto.
 • Barck, Jaana ja Lea Karjalainen (1998) Eläimiin suhtautuminen ja eläinten kohtelu eläinsuojelijoiden ja turkistarhaajien näkökulmasta. Pro gradu -työ. Oulun yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos. Oulu. 151 s.
 • Lundbom, Pia (1998) “Mitä me haluamme? Oikeutta eläimille!” Sosiologisia silmäyksiä suomalaiseen eläinoikeusliikkeeseen. Julkaisematon sosiologian pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatutkimuksen laitos. Lapin yliopisto.
 • Luukka, Panu (1998) “Ei ole oikeutta, on vain me!” Radikaali eläinoikeusliike Suomessa. Julkaisematon valtio-opin pro gradu -tutkielma. Yleisen valtio-opin laitos, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18287/eioleoik.pdf

Lisensiaatin tutkielmat

Väitöskirjat

 • Vinnari Markus (2010) The past, present and future of meat eating in Finland. Väitöskirja. Turun kauppakorkeakoulu, Sarja A:3–2010. https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/113650/Ae3_2010.pdf
 • Karkinen, Katri (2009) Sitkeä sissi – turkistarhaaja yhteiskunnan muutoksessa. Ympäristöpolitiikan väitöskirja. Joensuun yliopisto, yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-219-225-7/urn_isbn_978-952-219-225-7.pdf
 • Aaltola, Elisa (2006) Animal individuality: Cultural and moral categorisations. Filosofian väitöskirja. Turun yliopisto.
 • Juppi, Pirita (2004) ‘Keitä me olemme? Mitä me haluamme?’ Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. Journalistiikan väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities, 29.