Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Ajankohtaista » Vegaaneilla oltava oikeus saada ruokaa sairaalassa

Vegaaneilla oltava oikeus saada ruokaa sairaalassa

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa uusinut ravitsemushoitosuosituksen maaliskuussa 2023. Edellinen suositus oli vuodelta 2010.

Uudessa suosituksessa on mukana kansainvälinen Wienin julistus, jonka mukaan ravitsemushoito on ihmisoikeus. Julistuksen ovat hyväksyneet neljä suurta kansainvälistä kliinisen ravitsemuksen yhdistystä (ASPEN, ESPEN, FELANPE ja PENSA), potilasyhdistysten EPF ja ravitsemusterapeuttien EFAD sekä yli 70 kansallisen yhdistyksen edustajien muodostama maailmanlaajuinen verkosto.

Täysipainoinen ruoka sairaalassa on tärkeä osa hoitoa – myös vegaaneille. Yhtäältä ravitsemushoitosuosituksessa todetaan, että vegaaniruokavalio voidaan toteuttaa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa terveyttä edistävästi ja täysipainoisesti ja että on tärkeää, että se on tilattavissa vapaavalintaisena perusruokavaliovaihtoehtona potilaan niin halutessa. Toisaalta suosituksessa sanotaan, että vegaaniruoan tarjoamisesta päätetään organisaatiokohtaisesti tehdyn linjauksen mukaisesti. Olemme huolissamme siitä, että harkinnan jättäminen organisaatioille itselleen voi johtaa siihen, että joissain julkisissa sairaaloissa tai hoitopaikoissa vegaani ei saa ruokaa lainkaan. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 3.2 §:n mukaan potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan kunnioitetaan. Veganismi on katsottu Euroopan ihmisoikeussopimuksen suojaamaksi vakaumukseksi, jota sairaalan on kunnioitettava hoitoa järjestäessään. Vegaaniruoan tarjoamatta jättäminen loukkaisi myös vegaanipotilaan perustuslaissa turvattua uskonnon ja omantunnon vapautta sekä asettaisi vegaanipotilaan muita potilaita huonompaan asemaan vakaumuksen perusteella, jolloin kyseessä voisi olla perustuslain (731/1999) 6 §:ssä ja yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletty syrjintä.

Vegaaniruokavalioon on otettu kantaa sekä vuonna 2014 julkaistuissa ravitsemussuosituksissa, että vuonna 2019 päivitetyissä lapsiperheiden ruokasuosituksissa. Huolella koostettu vegaaniruokavalio sopii kaikissa ikävaiheissa, ja sitä täydennetään B12- ja D-vitamiineilla sekä jodilla. Nyt julkaistussa ravitsemushoitosuosituksessa mainitaan vegaaniruokavalion riskejä, joita ei ole aiemmissa suosituksessa esitetty tähän tapaan, ja jotka eivät perustu uusimpaan tutkimustietoon. Vuonna 2022 julkaistiin mm. katsausartikkeli vegaanien ravitsemuksesta1. Sen tulokset eivät tue ravitsemushoitosuosituksessa esitettyjä väitteitä, joiden mukaan vegaaniruokavalio aiheuttaisi vajaaravitsemusta, kalsiumin tai sinkin puutosta, tai että proteiinin saanti olisi haastavaa.

Vajaaravitsemusriskin seulominen on tärkeää ja sen korjaaminen kustannustehokasta, korostettiin ravitsemushoitosuosituksen julkaisutilaisuudessa. Ravitsemustilan arviointiin käytetään mm. MNA -testiä (Mini Nutritional Assessment), mutta sen suomenkielisestä versiosta puuttuvat kokonaan palkokasvit ja myös muut kasviproteiinin lähteet. Näin ollen vegaani saa aina nolla pistettä proteiinin saantia kartoittavasta kysymyksestä. Englanninkielisessä alkuperäisessä versiossa palkokasvit ovat mukana. Olisi tärkeää päivittää arviointiin käytettävät mittarit ajan tasalle.

Jos vegaani jää kokonaan ruoatta, se jos jokin lisää vajaaravitsemuksen riskiä, eikä ravitsemushoito ihmisoikeutena toteudu. 

Vakaumukseen liittyvistä oikeuksista ja siitä, miten toimia mahdollisessa syrjintätapauksessa, voi lukea lisää Vegaaniliiton sivuilta. Vegaaniliitto suosittelee vegaaneja myös kirjoittamaan ruokavaliostaan omaan hoitotahtoonsa, jonka voi tallettaa OmaKanta -palvelussa.

Johanna Kaipiainen

ETM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Karla Loppi
puheenjohtaja, Vegaaniliitto ry

Charlotta Hyttinen
ravitsemusasiantuntija, ETM

Image by rawpixel.com on Freepik

Lähteet:

  1. Neufingerl N, Eilander A. Nutrient intake and status in adults consuming plant-based diets compared to meat-eaters: A systematic review. Nutrients 2022;14:29.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35010904/
  2. MNA englanninkielinen: https://www.mna-elderly.com/sites/default/files/2021-10/MNA-english.pdf
  3. MNA suomenkielinen: https://www.mna-elderly.com/sites/default/files/2021-10/MNA-finnish.pdf
  4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. Helsinki: THL Kide 26, 2019. http://www.julkari.fi/handle/10024/137459
  5. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Juvenes Oy, Helsinki 2014, ISBN 978-952-453-801-5. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf
  6. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ravitsemushoitosuositus, Helsinki 2023. https://www.julkari.fi/handle/10024/146233
Avainsanat: